SŁOWO POUCZENIA, 200, pt. 6.03.1992, godz. 8.30

† Ja ciągle wzywam cię do nawrócenia coraz głębszego, aby serce twoje było czyste, i aby w myślach twych nie było jakiejkolwiek nieżyczliwości i niezadowolenia.
Ciągle mówię, jak do Lewiego: pójdź za Mną, aby serce twe porzuciło wszystko, co pochodzi ze świata, i aby z pieśnią radości i uwielbienia szło za Moją Miłością, by tylko nią się wypełniać.
Niech w twoim sercu trwa nieustająca uczta miłości. I zapraszaj na nią wszystkich, którzy się źle mają, aby Miłość Moja ich uzdrowiła, i aby ucztowali ze Mną w radości na wieki.