SŁOWO POUCZENIA, 226

sob. 12.09.1992, godz. 5.10

† Miłość to zdolność do ofiary. Dojrzewa i pogłębia się w trudach i cierpieniach. W przeciwstawianiu się pokusom, w czasie który musi trwać, by dojrzałość nie była pozorna, powierzchowna, oparta na uczuciach egoistycznych.

Wydarzenia, w jakich uczestniczysz w codzienności twojej są przypowieściami, przez które mówię do ciebie.