SŁOWO POUCZENIA, 259

19.02.1993, godz. 8.40

† Błogosławiony jest ból, który otwiera twe oczy na Prawdę, który leczy twą duszę i sprawia, że ciało i świat nie są przeszkodą, lecz miejscem (środkiem, narzędziem) odnalezienia Boga i twojego miejsca w Nim.

Błogosławiony jest ból, który odrywa od mroku egocentryzmu i cielesności, by otworzyć świat prześwietlony Bogiem.

Błogosławiony jest ból rodzenia do życia w Prawdzie i Miłości.

Łk 12, 33-34     Dobra trwałe

«Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie dostaje i mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze!»