SŁOWO POUCZENIA, 289

19.11.1993, godz. 6

† Płacz twojego serca uzdrowi cię i odepchnie pokusę pychy i próżności, którymi szatan chce zniszczyć twoją duszę.

Miłosierdzie Moje osłoni cię.

Nie zrażaj się tym, ile ludzie marnują z tego, co czynię przez twoją posługę wobec nich. Czy przez posługę innych. Troszcz się o to, byś ty nie niszczyła Moich darów, jakie dla nich otrzymujesz.