SŁOWO POUCZENIA, 31

  1. 29.09.1989, godz. 23.45

† Łaska Boża jest zawsze większa niż oczekiwania, a sposób jej objawiania o wiele doskonalszy niż ludzkie przewidywania.