SŁOWO POUCZENIA, 345

pon. 3.10.1994, godz. 12.30

† Pomiędzy czynieniem komuś dobra a sprawianiem przyjemności jest zasadnicza różnica. Często są sobie bowiem przeciwstawne. Prawdziwym dobrem jest tylko dobro duchowe, a to wyrasta głównie z trudu i cierpienia w imię Miłosierdzia. Z trudu i cierpienia zarówno fizycznego, jak i duchowego.

Spójrz na Moją Ofiarę, która przyniosła najdoskonalsze dobro wszystkim istotom ludzkim, a zrozumiesz… Spójrz też na Moje życie na ziemi, jako Człowieka…

Miłość to czynienie dobra – przyjemności tylko wówczas, gdy rodzi wyłącznie dobro. Nie troszcz się też o przyjemność duchową – swoją czy innych, lecz o dobro. Zabieganie o przyjemności duchowe rodzi zło.

Współczesny świat poszukujący przyjemności zarówno cielesnych, jak i duchowych, gubi dobro zarówno odnoszące się do ducha, jak i do materii – zdąża do duchowej śmierci i zniszczenia tego, co z materii.