SŁOWO POUCZENIA, 362

śr. 7.12.1994

† Zachowaj w sercu wdzięczność wobec świata i ludzi, którzy, zadając ci ból, sprawili, że głębiej poznałaś prawdę o sobie, by błagać Miłosierdzie Moje o zbawienie dla siebie i dla nich.