SŁOWO POUCZENIA

pon. 17.02.2003

† Twoje życie ma być w całości ofiarą, którą Ja się posłużę według Mojej woli. Nie zatrzymuj się na własnych odczuciach i tęsknotach. Należysz do Mnie i tylko we Mnie możesz odnaleźć cel i sens wszystkiego – całej twej doczesności i wieczności. I nie wyprzedzaj Mojej woli. Wszystkim pokieruję, wszystko wskażę i uczynię w stosownym czasie. Ty tylko bądź czujna i  gotowa, by włączać się w Moje działanie w świecie i w tobie.

Ag 2, 20-23     Obietnica dana Zorobabelowi

«Ja poruszę niebiosa i ziemię, przewrócę trony królestw i pokruszę potęgę władczych narodów, przewrócę rydwan i jego woźnicę; padną konie i ich jeźdźcy, każdy polegnie od miecza swego brata. W tym dniu…  wezmę ciebie, sługo mój… i uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie»