ŚWIADECTWO

Niedz. 17.08.1986, godz. 7

 

– Wczoraj popełniłam błąd…

 

† Został ci wybaczony, bo żałowałaś.

 

– Dlaczego go popełniłam?

 

† Abyś bardziej panowała nad swymi odruchami w wypowiedziach i nie popisywała się swoją błyskotliwością.

 

Nie wszystko, co człowiek wie i potrafi, powinien natychmiast demonstrować innym. Może kogoś to peszyć i zamykać lub nawet powodować kompleks, albo urazić.

 

Nadmierna błyskotliwość i popisywanie się jednych jest przyczyną przesadnego wyhamowania i nieśmiałości drugich.

 

– Czy ja mam tendencję do popisywania się czy raczej to drugie?

 

† I jedno i drugie, zależnie od otoczenia. Niekiedy masz chęć dominowania wobec tych, których możesz. Nieśmiałość ogarnia cię wobec silniejszych od ciebie pod tym względem.

 

Motywem takiej postawy jest nadmierna miłość własna. Raz, by zaimponować, innym razem, by nie skompromitować się. Zniewala cię nadmierna wrażliwość pod tym względem.

 

– Co robić, by to zmienić?

 

†  Nie myśleć o sobie i mniej zważać na to, co myślą o tobie inni. Ważne jest, co Ja myślę o tobie. A Ja i tak wiem wszystko, niezależnie od tego, jaką zaletę czy wadę twoją w danej chwili dostrzegło twoje otoczenie.

 

Bądź więc całkiem naturalna i otwarta. Motywem postępowania wobec ludzi powinna być miłość do nich – a przynajmniej życzliwość. Liczenie się z ich wrażliwością i możliwościami. A więc za życzliwością powinna iść cierpliwość, łagodność, zrozumienie, uczynność.

 

– Czy wiele mi brak?

 

† W porównaniu z innymi może niewiele. Ale takich porównań nie należy robić. W ogóle nie należy oceniać siebie, porównując się z innymi.

 

Punktem odniesienia – właściwym – są Moje dary, jakie w tobie złożyłem i możliwości, jakie ci stwarzam.

 

Zastanów się nad tym i zbadaj, jak to wszystko wykorzystujesz, by służyć innym; by kształtować swój stosunek do ludzi, do siebie, do Mnie.

 

Obdarzyłem cię wyjątkowym darem rozmowy ze Mną. Możesz o wszystko pytać, radzić się.

W jakim stopniu to wykorzystujesz, by budować dobro w sobie i w innych?

 

– Nie wiem. Ale mam poczucie winy…

 

†  Zamień je na służenie innym przy każdej okazji. Na dostrzeganie ich potrzeb i świadczenie pomocy.