ŚWIADECTWO

czw. 31.12.1987, godz. 19.30

† Nie lękaj się, Moja córeczko, przyszłych dni. Pójdź, złożymy ofiarę za świat, za Moje biedne, umiłowane dzieci i za tych, którzy je ratować będą. Pójdź, Moja oblubienico – w Moich ramionach będziesz, gdy ziemia zadrży i zapłonie Niebo. Moja Miłość w tobie będzie ocaleniem dla wielu.

Pójdź, aby Matka Moja przygotowała cię do ofiary miłości, do godów weselnych z twym Oblubieńcem. Poddaj się Jej czułym dłoniom. Niech przystroi cię, przyozdobi, zanim w Moich ramionach złożysz ofiarę czystą, świętą. Zanim przekroczysz próg domu Mojego.

Prosiłaś o Słowa na ten rok nowy. Oto one. Oto zapowiedź twoich dni.

– Połączyłeś mnie z kimś, Jezu, i jest moją troską…

† Jest światłem na oświecenie pogan i wyzwoleniem dla wielu. Jest Moją Miłością chodzącą po tej ziemi. Jego modlitwy są woda żywą, a dłonie balsamem gojącym rany. Jest ukrytą mocą Moją, którą ujawnię, gdy przyjdzie czas oczyszczania świata.

Twoja ofiara rozświetli jego charyzmat, a jego serce będzie przystanią pokoju dla wielu.

2 Tm 3, 10-17     Trwać w powołaniu  

Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń,
wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie
mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania
zniosłem – a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć
zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie
źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i  

[innych] w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się
nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem
niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej
ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga
natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do
poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był
doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.