ŚWIADECTWO, 46

pon. 14.04.1986, godz. 7

– Usuń, Ojcze, wszelkie zło, jakie lęgnie się w moim sercu…

†Tego nie mogę zrobić. Twoim zadaniem jest trudzić się, by je zwalczać. By przeciwstawiać się mu nieustannie i podnosić z upadków – przy Mojej pomocy oczywiście. Wszelkie zło usunięte będzie w Niebie. Ty jesteś po to, aby podejmować ten trud. Jakaż by była twoja zasługa, gdybym Ja to zrobił?

– O cóż więc powinnam prosić?

† O siłę, o pomoc, o światło, o rozumienie Mojej woli i o gorliwość w jej spełnianiu. Chciej prosić, pytać i słuchać zawsze.