ŚWIADECTWO, 760

sob. 5.12.1987, godz. 8

– Co zalecasz, Panie, na zaczynający się dziś następny rok mojego życia?

† Miłość Moją zawsze i we wszystkim. Wiele wydarzyło się w poprzednim twoim roku, a jeszcze więcej wydarzy się w tym. Bądź czujna i bardzo zjednoczona ze Mną. Dostrzegaj Mnie wszędzie, bo zawsze jestem przy tobie.

2 Kor 6, 16c

Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą Moim ludem.