ŚWIADECTWO

pon. 13.10.1986, godz. 8.50

– Nie jestem uporządkowana i zintegrowana wewnętrznie. Dlaczego?

† Zbyt wiele i zbyt szybko chciałabyś osiągnąć. A natura ludzka jest oporna. Musisz ją zaakceptować taką, jaka jest. I powoli konsekwentnie uświęcać, podporządkowując wymaganiom duszy. Dlatego trzeba koncentrować wszystkie swoje władze duchowe na Mnie i na tym pragnieniu. Wszystko widzieć i oceniać Moimi oczyma i przez pryzmat tego pragnienia.

Trzeba wszystko Mi oddawać i zapraszać do uczestniczenia we wszystkim. Wtedy nie ty będziesz działać, ale Ja w tobie. I to Moje działanie będzie obejmować zarówno twoje wnętrze, jak i wszystko w czym uczestniczysz na zewnątrz.