ŚWIADECTWO, 835, sob. 30.01.1988, godz. 15.15

Ef 5, 15-17
Baczcie więc pilnie, jak postępujecie… Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe… Usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
† Moją wolą jest pójście za Mną bez oglądania się na cokolwiek i na Moje pociechy też. Pójście z zamkniętymi oczami, z taką samą ufnością i miłością w oblubieńcze uniesienia, jak i w chłód osamotnienia.
Ważne jest tylko spełnianie Mojej woli, jaka dana jest na każdą chwilę. Na tym polega czysta miłość i prawdziwa wiara w Moją Moc i Moją Miłość.
Moim największym przejawem łaski jest to, gdy dzielę się Moim bólem. Uwielbiaj Mnie w znaku cierpienia Mojego, jaki ci dałem. I ufaj oblubienico Moja, bo oto przyjdę, by uwolnić cię i ponieść na Krzyż w ofierze Miłości Czystej.