ŚWIADECTWO, 952

sob. 27.05.1989, godz. 16.30

† Dziecko Moje, pamiętaj o tym, że dałem ci ojca duchowego, który kieruje twymi krokami i czuwa nad twoim sercem. Choć Ja prowadzę cię sam, on chroni twoje nogi przed niewłaściwym krokiem, dłonie przed mylnym ruchem, a serce przed złudzeniem i pomyłką.

Twoje świadectwo nie byłoby pełne, gdybym nie dopowiedział tego, że niezależnie od ogromu łask, jakie mogę wylać na dziecko Moje, konieczne jest, aby potwierdzone one zostały przez człowieka, któremu dałem władzę nad jego duszą.

Podzieliłem się z ludźmi władzą nad duszami i w jedności ze Mną, i z Mojej woli mają ten urząd sprawować, gdyż nie godzę się na to, aby ktokolwiek sam o sobie stanowił i świadczył.

Ja ustanowiłem pośredników Moich i nie odwołałem ich także wobec sytuacji, gdzie bezpośrednio kieruję duszą Mojego dziecka.

Bądź wierna i poddana temu, kto z Mojej woli jest twym kierownikiem sumienia, gdyż jego ustami i sercem mówię do ciebie.

Tt 3, 1

Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu