Świadectwo o Alicji Lenczewskiej – Ks. Henryk Marczak – konferencja II

Druga konferencja (świadectwo) o Alicji Lenczewskiej wygłoszona została 5 lutego 2022 r. przez ks. Henryka Marczaka.