Świadectwo o Alicji Lenczewskiej – Ks. Maciej Bagdziński – konferencja I

Pierwsza konferencja (świadectwo) o życiu Alicji Lenczewskiej wygłoszona została 5 stycznia 2022 r. przez ks. Macieja Bagdzińskiego.