Wpływ Alicji Lenczewskiej na moje życie – ks. Jarosław Iwaniec – konferencja V

Piąta konferencja wygłoszona 2 maja br. przez ks. Jarosława Iwańca.
Po konferencji swoje świadectwo wiary dali Beata, Małgorzata i Krzysztof.